Sikkerhetsalarm

SIKKERHETSALARM

Er din bedrift opptatt av å ha et sikkert og effektivt system i tilfelle det skulle oppstå en akutt situasjon? Er det behov for at en menneskelig ressurs kan besvare alarm og håndtere den ut i fra alvorlighetsgrad?

Dette kan for eksempel være alarmsystem ved en oppdrettsmerd som signaliserer hvis det kan være personell som har falt i havet, eller det kan være nødalarmer som utløses av personell.

HT Safe kan tilby våre kunder mottak, behandling og formidling av sikkerhetsalarmer på produksjonsområder og andre anlegg hvor dine ansatte har arbeidsoppgaver som er forbundet med risiko.

Dette sikrer ditt personell rask hjelp i akutte situasjoner.

 

LEGEVAKT

 

Vi har kvalifisert helsepersonell som kan betjene din kommunes legevaktsentral. Våre ansatte har bred kompetanse innen håndtering av akutte hendelser og forstår hvordan man håndterer en kritisk situasjon over telefon.

Vårt responssenter for legevakt håndterer alle henvendelser til legevakt i alle kommunene i Salten gjennom et samarbeid med Bodø legevakt.