Nødmeldetjeneste

NØDMELDINGSTJENESTER

NØDNETT

HT Safe har installert nødnett-sentral som gir oss direkte tilgang til det  landsdekkende nye digitale nødnettet (TETRA).  Dette innebærer at vi er sikret rask hjelp til våre brukere av både legevakt, sikkerhets- og trygghetsalarmer.

 

LEGEVAKTSENTRAL

Vårt helsepersonell har betjent legevaktsentralen for Hamarøy kommune siden 1983 og har samarbeid med Bodø legevakt som betjener legevakten for
de øvrige kommunene i Salten.

Vi har kvalifisert helsepersonell som svarer på henvendelsene 24/7 med bred kompetanse innen håndtering av akutte hendelser.